Facebook

Regiony sobě

9. výzva PRV

Výzva je vyhlášena od 01.04.2023.

Příjem žádostí je možný od 15.04.2023 do 01.05.2023.

Celková alokace 9. výzvy PRV je 405.738,- Kč

Fiche 35 Venkov pro všechny

 a) Veřejná prostranství v obcích

- podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

- podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

 

Přílohy k Žádosti o dotaci:

  • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
  • Prohlášení o synergické vazbě
  • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.
  • Fotodokumentace současného stavu

 

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.2 - Pravidla 19.2.1 od strany 83 a na školení,

které proběhne 05.04.2023 od 10:00 v kanceláři MAS Achát z.s. (Jenišovice 180)

 

 Již teď s námi můžete konzultovat Vaše projekty.

 
 
Powered by Phoca Download