Facebook

Regiony sobě

7. výzva PRV

MAS Achát z.s. vyhlašuje 7. výzvu PRV.

Výzva je vyhlášena od: 08.03.2021

Příjem žádostí je možný: od 15. 03. 2021 do 15 .05. 2021

Celková alokace Fiche 35: 2 254 470,- Kč

V 7. výzvě PRV je vyhlášena Fiche 35 - Venkov pro všechny, která je zaměřena na tyto oblasti:

a) Veřejná prostranství v obcích

- podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Dokument prokazující soulad s MAP
 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní)
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

- podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

Školení pro žadatele se bude konat 13. 04. 2021 od 10: 00 hodin v kanceláři MAS Achát z.s., Jenišovice 180 nebo online formou.

(Změna termínu a místa je možná s ohledem na aktuální situaci.)

 

Již teď s námi můžete konzultovat své záměry.

 
 
Powered by Phoca Download