Facebook

4. výzva PRV

Výzva je vyhlášena od 15. 05. 2020.

Příjem žádostí je možný od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020.

Výzva bude zacílena na dvě oblasti podpory:

Fiche 31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Alokace Fiche: 3.000.000,- Kč

Fiche 35 Venkov pro všechny

Alokace Fiche : 7.234.521,- Kč

 a) Veřejná prostranství v obcích

- podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

 

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

- podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kuturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

 

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.8 - Pravidla 19.2.1 od strany 85 a na školení,

které proběhne 26. 05. 2020 od 15:30 na OÚ v Loučkách a 16. 06. 2020 od 10:00 na Obecním úřadě v Sychrov.

 

 Již teď s námi můžete konzultovat Vaše projekty.

 
 
Powered by Phoca Download