Facebook

Regiony sobě

4. výzva PRV

Výzva je vyhlášena od 15. 05. 2020.

Příjem žádostí je možný od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020.

Výzva bude zacílena na dvě oblasti podpory:

Fiche 31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Alokace Fiche: 3.000.000,- Kč

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec)
 • Osvědčení o zápisu do zemědělského podnikatele
 • LPIS
 • Výpis z KN
 • Prohlášení o zařazení podniku
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

Fiche 35 Venkov pro všechny

Alokace Fiche : 7.234.521,- Kč

 a) Veřejná prostranství v obcích

- podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Dokument prokazující soulad s MAP
 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní)
 • Čestné prohlášení k de minimis
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

- podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kuturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Čestné prohlášení k de minimis
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.8 - Pravidla 19.2.1 od strany 85 a na školení,

které proběhne 26. 05. 2020 od 15:30 na OÚ v Loučkách a 16. 06. 2020 od 10:00 na Obecním úřadě v Sychrov.

 

 Již teď s námi můžete konzultovat Vaše projekty.

 
 
Powered by Phoca Download