poslední měsíc duben 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Fotogalerie na Rajče.net

1. výzva PRV

Seznam vybraných projektů

Seznam přijatých projektů

Programový rámec CLLD MAS ACHÁT pro Program rozvoje venkova:


Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál farmáře:

Výzva č. 1 Program rozvoje venkova
Termín vyhlášení výzvy: 29. 6. 2017
Termín příjmu žádostí: od 12. 7. 2017 do 31. 7.2017,  11.00 hodin.
Místo podání žádostí: kancelář MAS Achát, Jenišovice 180, 48633 Jenišovice

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 2 PRV:

Předpokládaná alokace a seznam vyhlášených fichí:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 4 000 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 31 a 32.

Číslo Fiche Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu
F31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2 000 000,- Kč
F32 Podpora drobného podnikání v obcích Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 2 000 000,- Kč

 
Výzva:


Přílohy:
Soulad s CLLD MAS Achát 2014+

Vyhlášené fiche:


Interní postupy:

Etický kodex:


Pravidla provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:

Pravidla pro operaci 19.2.1:

Finanční plán a Indikátory pro programové rámce:

Příručka k zadávání veřejných zakázek:

Jednací řád výběrové komise MAS ACHÁT z.s.: