Facebook

3. výzva – Dopravní infrastruktura

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 3.10.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 3 výzva - MAS Achát z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/ ve dnech  3.10.2017 - 24.11.2017 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení

Výzva MAS Achát – IROP – Dopravní infrastruktura

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinná příloha






Zápis z jednání hodnotící komise

Zápis z jednání programového výboru