Facebook

Regiony sobě

Projekty a dary MAS

Rok 2021                                                                                                             

Dary

 MAS Achát z.s. v letošním roce získala dva dary:

  • Od společnosti Microsoft - jedná se o software v tržní hodnotě 1.176,- $

  • Od společnosti ZONER software, a.s. v tržní hodnotě 49,- $

Podpora MAS Achát z.s.                                                                                                                                                                                                  

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje. Finanční částka je využívána na doplacení mezd, pojištění, cestovních náhrad a ostatních činností, které není možné realizovat ze SCLLD.

 Rok 2020

 

 

 

Díky nadaci ČEZ jsme mohli realizovat projekt „MAS je s námi!“ V celkových nákladech 42.800 Kč.

Žádost byla podána začátkem dubna a již 2.4. byla s Nadací ČEZ podepsána smlouva.

Pro území MAS jsme tak mohli začít pořizovat vybavení pro šití roušek, nakoupit účinné filtry od Technické univerzity v Liberci a nakoupit materiál pro tisk štítů na naší 3D tiskárně, zakoupené v rámci realizace projektu MAP Železnobrodsko II.

Dodávka celého vybavení zabrala určitý čas, s ohledem na to, že stejné potřeby má celá ČR,  ale 27.4. již bylo všechno vybavení v kanceláři a naši pracovníci začali s naplňováním projektu.

3D tisk probíhá ve Středisku volného času Mozaika v  Železném Brodě, kde i v těchto dnech pracuje se svým „týmem“ lektor Michal Svárovský.

Sety roušek a ochranných filtrů vznikají prozatím v naší kanceláři a distribuce je na základě telefonických objednávek.

 

 

Podpora MAS Achát z.s.

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. Tato finanční částka bude použita na pokrytí mezd a úhradu činností, které nelze realizovat ze SCLLD.

 

Rok 2019

Podpora MAS Achát z.s.

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. Tato finanční částka byla použita na úhradu mezd, pojištění, cestovních nákladů, kancelářských potřeb a propagace MAS.

 

Rok 2018

Podpora MAS Achát z.s.

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. Za tuto dotaci MAS nakoupila služby a také uhradila cestovní náklady, mzdy,  kancelářské potřeby, propagační materiál.

 

Rok 2017

Podpora MAS Achát z.s.

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. MAS použila dotaci na úhradu kancelářských potřeb, vybavení kanceláře, cestovních náhrad a propagace MAS.

 

Rok 2016

Podpora MAS Achát z.s.

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. MAS použila finanční podporu na úhrada mzdových nákladů, úhrada nájemného a provozních režií, úhrada cestovních náhrad, nákup kancelářských potřeb a drobného vybavení, nákup služeb, propagace MAS.

 

Rok 2015

Podpora MAS Achát z.s. 

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. Tato finanční částka byla použita na vybavení kanceláře, nákup softwaru, školení zaměstnanců a na část mezd.

 

Rok 2014

Podpora MAS Achát z.s. 

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. V průběhu druhé poloviny roku 2014 a první poloviny 2015 vybavila z těchto prostředků kancelář MAS nejenom počítačovou technikou s odpovídajícím software, ale pořídila si i kancelářský nábytek včetně židlí a výkonnou kopírku Samsung a fotoaparát Sony.