Facebook

Regiony sobě

Příprava Akčního plánu OPZ+

Oslovení území MAS Achát k zapojení do operačního programu zaměstnanost plus

Datum: 1. 7. 2021

 

MAS Achát oslovila své území formou informačních emailů s žádostí o rozeslání k potencionálním žadatelům.

V adresáři byli jednotlivé obce území MAS, členové spolku a organizace na území MAS.

 

Email měl formu krátkého představení operačního programu zaměstnanost plus a jeho nastavení pro SCLLD

v programovém období 2021 – 2027. V příloze emailu byl zaslán letáček s uvedením oblastí podpory

a příkladů projektů, které budou v rámci operačního programu zaměstnanost plus podporovány.

Rozeslané emaily

 

 

Zápisy z jednání

Dalším krokem k přípravě Akčního plánu MAS Achát bylo uskutečnění jednání s potencionálními

partnery projektu MAS z území, kteří projevily zájem o spolupráci v novém programovém období 2021 - 2027.

 

 

Fotodokumentace z jednání je k dispozici ZDE.

 
Výběrová kritéria partnerů s finančním příspěvkem

Dne 29.4.2022 proběhlo jednání Rady MAS Achát z.s., na kterém byla projednána a následně schválena transparentní výběrová kritéria partnerů s finančním příspěvkem a na základě těchto kritérií byl stanoven výběr partnerů projektů MAS v OPZ+. Dále bylo projednáno % aktivit realizovaných v prvním projektu.