poslední měsíc duben 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Fotogalerie na Rajče.net

Místní akční plán (MAP)

 

ORP Jablonec nad Nisou  |  ORP Semily  |  ORP Turnov  |  ORP Železný Brod

Co je MAP?

MAP = místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního a neformálního vzdělávání. 

MAP je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání v daném území. Mezi základní činnosti patří sdílení dobrých praxí, jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

ZÁKLADNÍ VÝSTUPY MAP:

 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území - Strategický rámec MAP do roku 2023 pro jednotlivé srptávní obvody obce s rozšířenou působností (SO ORP)
 • akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji

Tvorba a následná realizace spočívá zejména ve spolupráci místních aktérů v oblasti vzdělávání - zástupců MŠ, ZŠ, neziskových organizací, v neposlední řadě také samotných rodičů a další veřejnosti. Je tak zachován princip, kdy podněty k rozvoji vzdělávání vycházejí od přímých aktérů.

SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ MAP VEDE K:

 • systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní trh a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

OBLASTI ZACÍLENÍ MAP:

povinné oblasti pro všechny ORP

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

volitelné oblasti

 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 2. Rozvoj komeptence dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 3. Kariérové poradenství v ZŠ
 4. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka
 6. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 7. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 8. Investice do rozvoje kapacit základních škol
 9. Aktivity související se vzděláním mimo OP VVV a IROP

 

 

Seznam škol

 

MAP ORP Jablonec nad Nisou

 informace o MAP ORP Jablonec nad Nisou

MAP ORP Semily

 informace o MAP ORP Semily

MAP ORP Turnov

informace o MAP ORP Turnov

MAP ORP Železný Brod