Facebook

Logo MMR + IROP

Informace SCLLD

Strategie MAS Achát byla podána řídícímu orgánu ke schválení v březnu 2016. Od té doby probíhá její hodnocení. Nyní se nachází ve fázi doplnění po druhém kole věcného hodnocení. Datum jejího schválení není prozatím znám. Nicméně předpokládáme, že již v roce 2017 proběhnou první výzvy. V letech 2012 a 2013 jsme provedli dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké projektové záměry chcete v příštím programovém období realizovat. Souhrnné informace z tohoto šetření jsou uvedeny v dokumentu tabulka projektů celkem. Žádáme Vás o informaci, zda jsou Vaše projektové záměry v tabulce platné, pokud je budete chtít aktualizovat, vyplňte prosím Projektový list.
Lenka Kvintusová
manažerka pro realizaci SCLLD MAS Achát, z.s.

 

 

Projednání strategie

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015