Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Cílem projektu je představit činnost MAS mladé generaci a zapojí ji do malých projektů na principu Leader.
MAS osloví přibližně 30 skupin dětí od 9 do 15 let na školách, v DDM a v klubech. Skupiny dětí a mládeže ( MAFIE) si samy připraví projekty zaměřené na pořízení zázemí pro svou činnost a navzájem si je budou bodovat podobně, jako MAS vybírají projekty opatření IV.1.2. Vybrané projekty pomohou MAS mafiím zrealizovat. Fungující projekty si mafie vzájemně zkontrolují a každoročně se budou setkávat na sportovních a uměleckých akcích - podle svého zaměření. Cílem je, aby děti nezapomněly ani na projekty, ani na Leader.

Projekt realizujeme ve spolupráci s LAG Podralsko.
Celkové náklady na projekt jsou  3.435.500,-
Naše MAS má vyčleněno  1.723.000,-