Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Cílem projektu je představit činnost MAS mladé generaci a zapojí ji do malých projektů na principu Leader.
MAS osloví přibližně 30 skupin dětí od 9 do 15 let na školách, v DDM a v klubech. Skupiny dětí a mládeže ( MAFIE) si samy připraví projekty zaměřené na pořízení zázemí pro svou činnost a navzájem si je budou bodovat podobně, jako MAS vybírají projekty opatření IV.1.2. Vybrané projekty pomohou MAS mafiím zrealizovat. Fungující projekty si mafie vzájemně zkontrolují a každoročně se budou setkávat na sportovních a uměleckých akcích - podle svého zaměření. Cílem je, aby děti nezapomněly ani na projekty, ani na Leader.

Projekt realizujeme ve spolupráci s LAG Podralsko.
Celkové náklady na projekt jsou  3.435.500,-
Naše MAS má vyčleněno  1.723.000,-