Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Projekt spolupráce dvou MAS - LAG Podralsko a MAS Turnovsko řeší výměnu zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek v území a jejich mapování. Podporuje navazování nových partnerství, společná setkání zástupců různých sektorů, pořádání odborných workshopů a v neposlední řadě rozšiřuje nabídku atraktivity území a zachování kulturního dědictví.  
V rámci projektu byla zpracována studie památek na původním území MAS Turnovsko, byla převedena do elektronické podoby a aktualizována, studie v LAG Podralsko. Proběhly odborné semináře s pracovníky NPÚ, historiky, archiváři, pracovníky muzea a CHKO, soutěž pro děti a exkurze pro zvýšení zájmu mladé generace o historii území a  dlouhodobou udržitelnost projektu.

Databázi můžete vidět zde.