Facebook

Logo MMR + IROP

O projektu

EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013

Sedm MAS v Libereckém kraji spolupracuje od září 2014 do června 2015 na projektu, jehož cílem je zlepšit procesy monitoringu a evaluace (hodnocení) rozvojové strategie a činnosti MAS. Výstupem projektu bude metodika, v níž MAS zhodnotí procesy při monitoringu a hodnocení SPL za období 2007 - 13 a představí příklady z praxe jednotlivých MAS. Dále vytvoří společný monitorovací systém, v němž shromáždí data, která umožní sledovat výkony MAS na celém území Libereckého kraje. 

Projektu se účastní LAG Podralsko, z.s., MAS Achát, z.s., MAS Frýdlantsko, z.s., MAS Podještědí, z.s., MAS Přiďte pobejt, z.s., MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s., Obecně prospěšná společnost pro Český ráj. Koordinační MAS je MAS Frýdlantsko, z.s.

Projekt je podpořen ve 22. kole PRV (op. IV.2).

Zápisy z jednání Koordinační pracovní skupiny:


Partneři se dne 3.12.2014 školili v semináři Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny. Lektorka Ing. Lenka Mrázová nás srozumitelně a se širokým uplatněním diskuse provedla základními pojmy a konkrétně je přiblížila na monitorovacích indikátorech MAS.