Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Projekt podpořený v rámci 18.kola příjmu žádostí PRV celkovou částkou 492.000,-Kč.
Harmonogram projektu:

  • podklady pro zpracování analytické a strategické části ISÚ
  • implementační část ISÚ
  • informační akce
  • webové stránky
  • tréningová výzva, propagační akce

 MAS Turnovsko se začátkem roku 2013 rozrostla o "nové území", obce v okolí Železného Brodu a část obcí v okolí Semil.

Fotografie projektu:

Valná hromada v Železném Brodě - 2. 10. 2013

Informační akce Pojďte s námi, začínáme - 17. 10. 2013