Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Dokumenty projektu

V průběhu roku 2008 byl ze strany členské základny vznesen požadavek na možnost podpory drobných projektů, jako tomu bylo v roce 2007.
Rada MAS projednala tuto možnost a začátkem září 2008 vyhlásila výzvu na projekty zaměřené na „Podpora podnikání, kultury a života na vsi“ s celkovou alokací 50.000,-Kč
    Svou žádost podalo sedm subjektů ( obce, NNO).
Výběrová komise na svém setkání projekty posoudila a sestavila pořadí podle bodového zisku.
Bylo podpořeno všech sedm žadatelů  v celkové výši 48.406,- Kč

Slety a rozlety Paceřice Setkání rodáků a přátel Paceřic
TJ Sokol Loučky Oslava podzimu
Obec Svijany Krásné Svijany
Obec Svijany Svijanský hřbitov
Obec Jenišovice Dětský koutek v Odolenovicích
TJ Sokol Vesec Vybavení herny stolního tenisu
TJ Sokol Jenišovice Závlahový systém fotballového hřiště

Dokumenty projektu