Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Dokumenty projektu

Rada MAS Turnovsko rozhodla přerozdělit část vlastních prostředků do území, na měkké projekty ostatních občanských sdružení, spolků a obcí. Proto v červnu 2007 vyhlásila svoji první výzvu na projekty „Podpora kulturního, sportovního a společenského života na venkově, zaměřená na děti a mládež“ s alokací 20.000,- Kč

Na výzvu reagovalo celkem sedmnáct subjektů, výběrová komise neshledala v jejich žádostech žádné rozpory, všechny žádosti byly v souladu s vyhlášenou výzvou a proto je všechny  doporučila k podpoře.

Dokumenty k projektu: