Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Dokumenty projektu

Rada MAS Turnovsko rozhodla přerozdělit část vlastních prostředků do území, na měkké projekty ostatních občanských sdružení, spolků a obcí. Proto v červnu 2007 vyhlásila svoji první výzvu na projekty „Podpora kulturního, sportovního a společenského života na venkově, zaměřená na děti a mládež“ s alokací 20.000,- Kč

Na výzvu reagovalo celkem sedmnáct subjektů, výběrová komise neshledala v jejich žádostech žádné rozpory, všechny žádosti byly v souladu s vyhlášenou výzvou a proto je všechny  doporučila k podpoře.

Dokumenty k projektu: