Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Fotogalerie projektu

 

logo MAS TrunovskoObčanské sdružení MAS Turnovsko v rámci svého vzniku oslovilo  ZŠ v území s navázáním případné spolupráce a k propagaci činnosti v území formou výtvarné soutěže pro děti Malujeme logo MAS.
Do projektu se zapojily 3 školy a sešlo se více jak 100 výtvarných prací, ze kterých bylo dvoukolově vybráno LOGO MAS Turnovsko.
Vítězný obrázek namalovala Nikola Návesníková, žačka 5.třídy ZŠ Mírová pod Kozákovem, Bělá.
Slavnostního vyhodnocení a předání cen dětem se zúčastnili mimo zástupce MAS i pracovníci regionálního rozvoje Libereckého kraje.

Fotografie k projektu: