Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Rada MAS Achát z.s.

Rada je výkonným orgánem spolku a je volena valnou hromadou. Rada řídí spolek mezi zasedáním valné hromady, jmenuje manažera spolku a na jeho návrh schvaluje zaměstnance kanceláře spolku.

Rada plní funkci programového výboru (zajišťuje zpracování rozvojové strategie spolku, připravuje žádosti o poskytnutí příspěvků z EU fondů, kritéria výběru projektů, kterým bude poskytnut příspěvek a schvaluje výběr jednotlivých projektů, který provedla výběrová komise).

 

Zápisy z jednání Rady naleznete pod odrážkou Zápisy a další zápisy naleznete u výzev.

Členové:

         
Jméno člena Zájmová skupina Sektor Obec Zastupující osoba
Bohumil Bradáč, Předseda Venkovský prostor soukromý sektor Jenišovice  
Obec Malá Skála Veřejná správa veřejný sektor Malá Skála Rezler Michal
Obec Semily Veřejná správa veřejný sektor Semily Lena Mlejnková
Červa Jaroslav Venkovský prostor soukromý sektor Kobyly  
Lelek Petr Venkovský prostor soukromý sektor Svijany  
Šrytr Aleš Venkovský prostor soukromý sektor Radimovice  
Mencl Miroslav Životní prostředí soukromý sektor Voděrady  
Pulíček Josef Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) soukromý sektor Pěnčín  - Alšovice (JBC)  
Jiří Hejduk Podnikání soukromý sektor Mírová pod Kozákovem  

Archiv (6)
 
 
Powered by Phoca Download