Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Kontrolní výbor

Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem spolku volí valná hromada kontrolní výbor. Kontrolní výbor dále plní funkci monitorovacího výboru.

Členové:

Jméno člena Zájmová skupina Sektor Obec Zastupující osoba
Obec Pěnčín předseda Veřejná správa veřejný sektor Pěnčín LB Ing. Karel Bičík
Jiří Brož Zájmová činnost soukromý sektor Jenišovice  
Miroslav Mencl Životní prostředí soukromý sektor Voděrady  
Jiří Nejedlo Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) soukromý sektor Malá Skála  
Obec Paceřice Veřejná správa veřejný sektor  Paceřice  Ing. Pavel Tesař
Archiv (5)
 
 
Powered by Phoca Download