Facebook

Logo MMR + IROP

Rada MAS

Rada je výkonným orgánem spolku a je volena valnou hromadou. Rada řídí spolek mezi zasedáním valné hromady, jmenuje manažera spolku a na jeho návrh schvaluje zaměstnance kanceláře spolku.

Rada plní funkci programového výboru (zajišťuje zpracování rozvojové strategie spolku, připravuje žádosti o poskytnutí příspěvků z EU fondů, kritéria výběru projektů, kterým bude poskytnut příspěvek a schvaluje výběr jednotlivých projektů, který provedla výběrová komise).

Členové:

Obec Malá Skála Veřejná správa veřejný sektor Malá Skála Rezler Michal
Obec Semily Veřejná správa veřejný sektor Semily Lena Mlejnková
Bradáč Bohumil - předseda Venkovský prostor soukromý sektor Jenišovice Bohumil Bradáč
Červa Jaroslav Venkovský prostor soukromý sektor Kobyly Červa Jaroslav
Lelek Petr/td> Venkovský prostor soukromý sektor Svijany Lelek Petr
Šrytr Aleš Venkovský prostor soukromý sektor Radimovice Šrytr Aleš
Mikeš Jiří Životní prostředí soukromý sektor Líšný Mikeš Jiří
Pulíček Josef Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) soukromý sektor Pěnčín  - Alšovice (JBC) Pulíček Josef

 Jiří Hejduk             Podnikání                        soukromý sektor     Mírová pod Kozákovem        Jiří Hejduk