Facebook

Regiony sobě

op z+

Projekt „MAS Achát OPZ 2021“, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000192, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajistit pro obyvatele rovné příležitosti, kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby, zajistit bezpečné rodinné prostředí bez negativních vlivů, aktivovat komunitní život v obcích a podpořit mezigenerační výměnu a sousedská setkávání.